Zajmujemy się projektowaniem instalacji elektrycznych i teletechnicznych takich jak m.in.

 • Systemy rozdziału i dystrybucji energii elektrycznej:
  • rozdzielnie wnętrzowe
  • rozdzielnie napowietrzne
  • trasy kablowe
 • Instalacje nisko i wysokoprądowe, w tym linie kablowe
 • Stacje transformatorowe nN i SN – kontenerowe, wnętrzowe, napowietrzne (słupowe)
 • Instalacje odgromowe razem z połączeniami wyrównawczymi i uziomami
 • Systemy bezpieczeństwa :
  • Systemy alarmowania pożarowego SAP,
  • Dźwiękowe systemy ostrzegawcze DSO,
  • Systemy kontroli dostępu KD
  • Systemy sygnalizacji alarmu włamania i napadu SSWiN,
  • Telewizja przemysłowa CCTV
  • Rejestratory czasu pracy RCP
  • Detektory gazów
 • Instalacje zasilania awaryjnego, zasilania gwarantowanego (UPS, agregaty prądotwórcze)
 • Systemy oświetlenia wewnętrznego, zewnętrznego oraz awaryjnego
 • Automatyka budynkowa, systemy zarządzania budynkiem BMS
 • Instalacje HVAC
 • Projekty wymiany oświetlenia na LEDowe

Wykonujemy projekty dostosowane do konkretnych etapów inwestycji naszych klientów:

 • Budowlane – zawierające szczegóły rozwiązań konstrukcyjnych, technicznych i materiałowych projektowanej instalacji elektrycznej
 • Przetargowe – spełniające kryteria kwalifikacji do przetargów (publicznych i prywatnych) na wykonawstwo sieci elektrycznych i teletechnicznych
 • Wykonawcze, powykonawcze, instalacyjne – opisujące szczegółowe parametry instalacji elektrycznych, teletechnicznych oraz automatyki budynkowej wraz z obliczeniami, rysunkami technicznymi i zaleceniami związanymi z bezpieczeństwem podczas prac instalacyjnych

Specjalizujemy się w obsłudze budów oraz modernizacjach obiektów takich jak:

 • Zakłady produkcyjne
 • Hale magazynowe
 • Centra logistyczne
 • Hipermarkety
 • Galerie handlowe
 • Biurowce
 • Hotele
 • Apartamentowce
 • Serwerownie
 • Szpitale
 • Obiekty uzdrowiskowe i sanatoria
 • Chłodnie i mroźnie
 • Obiekty zagrożone wybuchem
  • Lakiernie
  • Stacje benzynowe
  • Stolarnie

Wszystkie inwestycje realizujemy kompleksowo!

Dzięki profesjonalnemu zapleczu technicznemu jesteśmy w stanie wycenić, zaprojektować i wykonać dowolna instalacje elektryczna i teletechniczna samodzielnie. Daje to Państwu gwarancje pełnej kontroli przebiegu prac nad budowa, a w szczególności ułatwia zarzadzanie projektem oraz komunikacje.

Nasze instalację napędzają działalność wielu obiektów w Polsce i za granicą!

Każda nowa realizacja sprawia, że nabieramy doświadczenia, a nasi inżynierowie są zaznajomieni z najnowszymi rozwiązaniami stosowanymi w branży W historii naszej firmy mieliśmy przyjemność pracować dla jednych z największych polskich i europejskich marek. :

 • Markety (realizacje zarówno krajowe jak i zagraniczne)
 • Lidl
 • OBI
 • Centrum Handlowe Borek


Przy realizacjach inwestycji stosujemy wyłącznie komponenty elektrotechniczne sprawdzonych marek ofertujących najwyższą jakość takich jak :

Wiemy jak ważny jest czas usunięcia usterki!

Nasza infolinia serwisowa jest do Państwa dyspozycji przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu.

Pod numerem telefonu +48 42 288 10 30 mogą Państwo zgłosić awarie, a nasi technicy po ustaleniu szczegółów od razu przystąpią do działania.

Rozbudowana sieć serwisowa pozwala nam zjawić się na miejscu awarii już w 4 godziny od momentu jej zgłoszenia, bez względu na lokalizację obiektu!

Prowadzimy przeglądy gwarancyjne i pogwarancyjne instalacji teletechnicznych i elektrycznych

Przeglądy prowadzone w stałych odstępach czasu pozwalają ograniczyć do minimum występowanie bardzo kosztownych przestojów w działalności firmy. W czasie przeglądu instalacji bądź urządzenia elektrotechnicznego nasi inżynierowie przedstawią swoje zalecenie dotyczące konserwacji sprzętu, co pozwoli na utrzymanie go w dobrej kondycji jeszcze przez wiele lat. Wszystkie nasze działania wykonywane są zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa budowlanego.

Przeprowadzamy pomiary elektryczne takiej jak:

 • Pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej tj. pomiary impedancji pętli zwarcia
 • Pomiary skuteczności działania wyłączników różnicowoprądowych
 • Pomiary rezystancji izolacji kabli i przewodów
 • Pomiary rezystancji izolacji obwodów I i III- fazowych
 • Pomiary rezystancji uziemienia – instalacja odgromowa obiektów
 • Pomiary rezystancji uziemień (ochrona przed elektrycznością statyczną w strefach Ex)
 • Badanie instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego oraz sprawności wyłącznika PPOŻ

Przeprowadzamy również pomiary 5-letnie elektryczne, które są obowiązkowe dla każdego zakładu produkcyjnego i budynku wielkopowierzchniowego wyposażonych w instalację elektryczną i odgromowa zgodnie art.62 pkt.1 Ustawy Prawo Budowlane

W serwisie stawiamy na jakość pomiaru!

Dzięki najnowocześniejszym urządzeniom pomiarowym firmy FLUKE oraz kamerom termowizyjnym prowadzone przez nas badania są bardzo precyzyjne co w znaczący sposób wpływa na przyspieszenie czasu naprawy i przywróceniu instalacji elektrycznej pełnej sprawności.

Serwisujemy urządzenia i instalację niewspierane przez producentów

Wieloletnie doświadczenie zdobywane przez naszych inżynierów w firmach takich jak Ahold, GS Engineering & Construction , SKANSKA, TAKENAKA EUROPE, STRABAG umożliwiają nam pracę nad sprzętem wycofanym z rynku, nawet pomimo braku oficjalnego wsparcia ze strony producenta systemu. Nasze rozwiązanie pozwala na uniknięcie bardzo kosztownej wymiany elementów instalacji nisko i wysokoprądowych, co generuje znaczne oszczędności czasu i funduszy klientów.